OM KAMPAGNEN

Film-, tv- og scenekunstbranchen er gået sammen på tværs af 13 organisationer for at styrke arbejdskulturen i branchen med initiativet Stregen i sandet. Med initiativet ønsker vi at trække en streg i sandet over for grænseoverskridende adfærd og krænkelser i vores branche, og det er vores håb, at kampagnen for Stregen i sandet kan sætte gang i en kulturforandring for et bedre arbejdsmiljø.

I film-, tv- og scenekunstbranchen har vi brug for en arbejdskultur, hvor det er trygt at sige fra over for grænseoverskridende adfærd. Både når det vedrører os selv, men også vores kollegaer.

Derfor er vi på tværs af brancheorganisationer og fagforbund gået sammen om denne kampagne, som skal være med til at sætte gang i en kulturforandring.

Vi skal blive bedre til at passe på hinanden. Bedre til at trække en streg i sandet, når en situation er ved at blive grænseoverskridende, og der opstår problemer i samarbejdet.

Det er entydigt arbejdsgiverens ansvar at sikre et godt arbejdsmiljø, men det er samtidig en opgave, som vi kun kan løse sammen – arbejdsgivere og ansatte. Arbejdskulturen er vi sammen om at skabe.

Vi ønsker en kultur uden grænseoverskridende adfærd. Det er målet med Stregen i sandet, som er et fælles initiativ taget af lønmodtagere og arbejdsgivere i hele vores branche.

HVAD KAN LEDERE GØRE?

FORMULER EN POLITIK FOR EN TRYG ARBEJDSKULTUR

Gør det klart, hvad det er for en kultur eller et arbejdsmiljø, I ønsker, og understreg at krænkelser, seksuel chikane, mobning og magtmisbrug ikke tolereres.

Hent inspiration i Handleguiden.

GØR DET NATURLIGT AT TALE OM DEN ADFÆRD, I ØNSKER

Du kan forebygge ved at indarbejde budskaber om jeres forventninger i de eksisterende møder, læseprøver, holdmøder og evalueringer.

Produktionsstarten er et godt tidspunkt at italesætte normer i arbejdskulturen, fordi kulturen især formes i starten af et samarbejde.

Hent inspiration i Handleguiden.

GØR DET KLART, HVOR DEN ENKELTE KAN SØGE HJÆLP OG STØTTE

-hvis der opstår problemer i arbejdsmiljøet.

Sørg for, at der er personer at henvende sig til, hvis man ønsker råd og sparring, men også, hvis man ønsker støtte i en konflikt eller alvorlig sag.

Hent inspiration i Handleguiden.

HVAD KAN ANSATTE GØRE?

FIND UD AF, HVOR DU SKAL HENVENDE DIG

- hvis du får brug for  hjælp i en konkret situation. Både hvis det vedrører dig selv, eller hvis du oplever, at du skal hjælpe en kollega.

GRIB IND, HENT HJÆLP, FØLG OP

- hvis du oplever grænseoverskridende adfærd. Afbryd uden at skærpe konflikten, få nogle andre til at gribe ind, spørg ind bagefter. 

Og husk, at det ikke altid er nødvendigt at gøre alle tre ting. Én handling kan ofte være tilstrækkeligt. 

HOLD FOKUS PÅ SAGEN ELLER DEN KONKRETE HÆNDELSE FREM FOR PERSONEN

- hvis du oplever, at en konflikt eskalerer.

Spørg evt. den/de ansvarlige på produktionen eller arbejdspladsen, om de har 'Stregen i sandet Handoutet' til uddeling til deres ansatte.

DOWNLOAD HANDLEGUIDEN

HANDLEGUIDE

Handleguiden er et dokument på 20 sider, som både er initiativets fælles narrativ, men som også fungerer som en håndgribelig guide til tiltag og overvejelser, vi kan gøre os i de forskellige arbejdsfællesskaber, produktioner, teatre, osv.

Handleguiden retter sig til alle jer, der har et udvidet ansvar i branchen.

Det gælder både: arbejdsgivere, ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, producere & instruktører.

I har initiativpligten og et særligt ansvar for arbejdsmiljøet, og I har en essentiel rolle i at sikre en norm i branchen om, at vi alle griber ind for at passe på hinanden.

Med handleguiden får I forslag til, hvordan I kan handle på forskellige måder for at skabe en tryg og værdig arbejdskultur.

Handleguiden kan downloades her, og egner sig både til print og til at sende rundt digitalt. 

DOWNLOAD HANDOUT

HANDOUT

Handleguiden ledsages af et handout – Her trækker vi en streg i sandet – som præsenterer og udfolder de tre handlemuligheder.

Som arbejdsgiver, leder, tillidsrepræsentant eller lignende kan du være med til at skabe en tryg og værdig arbejdskultur ved at uddele Her trækker vi en streg i sandet på projekter og produktioner.

Ved at uddele handoutet åbnes for, at alle på arbejdsplads kender mulighederne for at gribe ind, hente hjælp eller følge op senere, hvis der opleves grænseoverskridende adfærd. Og du/I synliggør jer selv som nogen, man kan henvende sig til.

Et af de store problemer i branchen er, at folk ikke ved, hvem de kan henvende sig til, hvis de har oplevet en grænseoverskridende situation og gerne vil rådgives eller starte en sag. Derfor skal handout’et forsynes med 1-2 kontaktpersoner, man som ansat, frivillig, freelancer eller andet kan kontakte, hvis man oplever grænseoverskridende handlinger.

Handoutet kan med fordel sendes ud pr. mail sammen med kontrakter, dagsplaner, eller anden information forud for opstart. 

KAMPAGNEFILM

Med filmen ønsker vi at nå alle, der arbejder inden for de forskellige funktioner i branchen.

Derfor medvirker repræsentanter fra hele film-, tv-, og scenekunstbranchen med titel og navn i filmen.

Vi håber, at de mange forskellige faggrupper, som vi repræsenterer, ser sig repræsenteret i filmen og tager med sig, at vi står sammen i branchen på alle niveauer om at gribe ind, hente hjælp eller følge op! 

AMBASSADØRER

Stregen i sandets ambassadører er med deres statements med til at bakke op om initiativet. De er med til at trække en streg i sandet og starte den kulturforandring, som er nødvendig. Vi håber at se flere af jer støtte og bakke initiativet op, og ikke mindst - trække en streg i sandet. 

BAGOM KAMPAGNEN

Med afsæt i en større undersøgelse af Grænseoverskridende Adfærd i film-, tv- og scenekunstbranchen fra 2020 gik Producentforeningen, Dansk Teater, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører sammen om at iværksætte indsatser for at forbedre arbejdsmiljøet i branchen.

Initiativet Stregen i sandet er udsprunget af dette samarbejde, og vi er glade for at have fået opbakning fra yderligere ni organisationer i den fælles indsats for en tryg og værdig arbejdskultur.

Kampagnen er følgelig udviklet i samarbejde med kommunikationsrådgiver Flemming Andersen og erhvervspsykolog og autoriseret arbejdsmiljørådgiver Louise Dinesen, der har leveret den faglige ramme for kampagnematerialet. Konceptet og de visuelle elementer er produceret af kommunikationsbureauet Eiffel. 

STREGEN I SANDET Et initiativ af en samlet film-, tv- og scenekunstbranche
Se cookiedeklaration her